Korsil
Pionierzy technik szlifierskich

Home » Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Wdrożenie inowacyjnej technologii produkcji trzywarstwowych pasów ściernych nowej generacji.

Cel projektu.
Powstanie nowej technologii umożliwiającej produkcję 3-warstwowych pasów ściernych w celu większego zautomatyzowania procesów obróbczych.

Planowane efekty.
- wyeliminowanie obróbki ręcznej i zastąpienie jej maszynową w wielu procesach szlifierskich.
- zwiększenie możliwości stosowania pasów ściernych na szlifierkach szeroko taśmowych do granulacji P-2500
- znaczne zwiększenie wydajności
- wyeliminowanie wad spowodowanych łączeniem pasa dzięki połączeniu F-Z
- zwiększenie możliwości zastosowania pasów ściernych w wielu dziedzinach przemysłu

Wartość projektu:
7.053.400,00

Wkład Funduszy Europejskich:
2.366.870,00

do góry
Realizacja: